Spektakl410

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie otrzymały dofinansowanie na realizację spektakli profilaktycznych dla uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościszowie wzięli udział w spektaklach w dniu 16 listopada br., których realizatorem był Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III obejrzały spektakl, który ukazuje wartość, jaką jest rodzina, wzajemna pomoc i szacunek. Tematem przedstawienia dla dzieci z klas IV-VIII  była wartość szacunku do każdego człowieka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gierałtowie obejrzeli spektakle w dniu 17 listopada br., realizowane przez ww. Teatr. Najmłodszym zostały utrwalone zasady bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym. Uczniowie klas IV obejrzeli spektakl poruszający problem nadużywania alkoholu, a uczniowie klas starszych zmierzyły się z tematem narkotyków i dopalaczy. Spektakle miały za zadanie uświadomić uczniom, iż nie należy bagatelizować problemów, lecz najważniejsze jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań.