Azbest na www

W ramach zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z terenu Gminy Nowogrodziec usunięto 74,18 ton materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia i życia azbest.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 35 570,79 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 40 % całkowitej wartości zadania. tj.: 14 228,31 zł., natomiast Gmina poniosła 60% kosztów tj. 21 342,48 zł. Wyroby zawierające azbest usunięto z 50 nieruchomości z terenu Gminy Nowogrodziec. Zakres zadania obejmował zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest zmagazynowanych na nieruchomościach.

Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie oraz za udział w tegorocznej edycji, a chętnych zapraszam do udziału w kolejnych latach trwania programu.