dzień pracownika socjalnego410

Z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

pragnę złożyć wszystkim Państwu

 wyrazy szczerego uznania i wdzięczności

za  zaangażowanie w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym.

Dziękuję za codzienną, rzetelną pracę na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którym przywracacie Państwo lepsze, godne życie oraz wiarę w poczucie własnej sprawczości.

Życzę wielu zawodowych sukcesów, życzliwości w gronie współpracowników,

zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym.

Niech Państwa pracy zawsze towarzyszy wdzięczność podopiecznych,

a także osobista satysfakcja z pełnienia szlachetnej i potrzebnej służby.

Robert Relich

  Burmistrz Nowogrodźca