Polskie Symbole narodowe 410

Ekspozycja „Polskie symbole narodowe” prezentuje chronologicznie na 12 planszach zmiany symboliki polskiej państwowości: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego.

Symbole naszej państwowości przetrwały liczne burze dziejowe, w tym wojny, okres zaborów. Na planszach przypomniano m.in. symbolikę orła białego w czasie zaborów oraz w jaki sposób zmieniał się herb RP. Przedstawiono także biało-czerwone barwy na przestrzeni wieków oraz informacje dotyczące hymnu.

Biel i czerwień były obecne na chorągwiach królewskich i państwowych od wczesnego średniowiecza. Oficjalnie zostały uznane za polskie barwy narodowe w czasie powstania listopadowego. Polski hymn narodowy czyli „Mazurek Dąbrowskiego” został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 roku we Włoszech. Na planszach zaznaczono również, że zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.  Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią. Ekspozycję można oglądać w Rynku, przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Serdecznie zapraszamy!

Autor: GCKiS Nowogrodziec, Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu.

Polskie Symbole Narodowe1200

1200.11200.21200.3

1200.4