Polski Ład zdjęcie410

W bieżącym tygodniu na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje rządowy program Polski Ład ukazała się lista samorządów, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego naboru wniosków do tego Programu. Wśród Gmin Powiatu Bolesławieckiego największą wartość dofinansowania otrzymała Gmina i  Miasto Nowogrodziec. Do Programu Polski Ład zostały przyjęte 2 projekty naszej Gminy obejmujące 4 inwestycje rozwojowe, których łączna wartość wynosi szacunkowo 12 mln zł. Uzyskana dotacja rządowa dla Budżetu Nowogrodźca na realizację projektów opiewa na kwotę aż 10,45 mln zł.  

ngo

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>> WIĘCEJ INFORMACJI<<

Oszuści

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu apeluje do mieszkańców o zachowanie dużej ostrożności w kontaktach z osobami obcymi. Przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania, aby oszukać seniorów i wyciągnąć od nich jak najwięcej pieniędzy.

Droga 410

Ruszyły prace związane z przebudową dróg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca realizuje program budowy dróg dla każdego mieszkańca. W wyniku podpisanej umowy z Wykonawcą ( Józef Potocki, Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport Import z siedzibą w Rakowicach Małych) przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Czerna (dz. nr 702; 589/5, 615/4), Gierałtów (dz. nr 291; 892; 229) oraz Wykroty ul. Polna (dz. nr 153).

ostrzezenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, miejscami
w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz.od godz. 14:00 dnia 22.10.2021 do godz. 21:00 dnia 22.10.2021. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.